Skip to main content

Svenska ambassaden i Amman

 • År
  2022
 • Plats
  Amman - Jordanien
 • Beställare
  UD
 • Ansvarig arkitekt
  Sven Nyström
 • Medverkande arkitekt
  Monica Huselius, Lukas Bidö, Gustav Vrang
 • Inredningsarkitekt
  Monica Huselius
 • Beskrivning

  Den svenska ambassaden i Amman hade suttit i sina lokaler som vi ritade 2008 men vuxit ur dem, och då Svenska Dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika skulle flytta till Amman och samlokaliseras med ambassaden var det nödvändigt att flytta till nytt och större. Efter noggranna överväganden föll valet på en fristående villafastighet. Därefter påbörjades en omfattande renovering för att omvandla fastigheten till en modern ambassadbyggnad.

  Renoveringsprocessen var en betydande utmaning. Noggrann planering krävdes för att integrera ambassadens krav på funktioner i en byggnad som ursprungligen var avsedd för annat ändamål. För att möta behovet av ytterligare utrymme lades en extra våning inrymmandes en takterrass samt gemensamma utrymmen till. Utbyggnaden av den nya takvåningen krävde noggrant övervägande för att säkerställa att den nya fasaden smälte samman harmoniskt med den befintliga arkitekturen. Fasaden utformades därför med samma material som den befintliga och med en blinkning till lokala traditioner.