Skip to main content

Strålsjöhuset

 • År
  2015
 • Beställare
  Privat
 • Ansvarig arkitekt
  Jacob Hidemark
 • Handläggande arkitekt
  Jacob Hidemark
 • Medverkande arkitekt
  Malin Holmberg
 • Beskrivning
  I villan utanför Stockholm, ritat av Bengt Hidemark, fanns ett stort bergrum byggt med intentionen kunna magasinera stora volymer vatten. Men då denna funktion aldrig blev realiserad, fick vi istället uppdrager att konvertera utrymmet till en konstnärsateljé.